Maanrakennus- ja purku-urakoiden referenssejä Pohjois-Karjalasta

Konepalvelu J. Nenonen Oy on tehnyt jo monia maanrakennus- ja purku-urakoita eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Tutustu referensseihimme ja ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Kohteitamme

Maantien 486 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä MT 4880 – MT 487, Kitee

Urakan tiedot:

Destia Oy

valmistumisajankohta 11/2023
06/2023–11/2023, kesto 5 kk

aliurakka, maanrakennus + kiviainestoimitus.

Työhön kuuluivat maanleikkaustyöt, rakennekerrosten rakentaminen tiivistyksineen, salaoja- sekä hulevesilinjan rakentaminen, rumpujen asennukset, valaisinjalustojen sekä maahan asennettavien kaapeleiden/suojaputkien asennukset, asennettavien reunakivien koneaputyöt, kasvualustojen rakentaminen sekä liikennemerkkien/jalustojen asennukset. Rakennusalueen kokonaispituus oli noin 900 metriä.

Suonenjoen kiertoliittymä

Urakan tiedot:

Destia Oy

valmistumisajankohta 08/2023

04/2023–06/2023, kesto 2 kk

aliurakka, maanrakennus.

Rakennuskohde sijaitsi Suonenjoen kaupungin keskustan tuntumassa Kopolan kaupunginosassa. Työhön kuuluivat maanleikkaustyöt, rakennekerrosten rakentaminen tiivistyksineen, hulevesilinjan rakentaminen, valaisinjalustojen sekä maahan asennettavien kaapeleiden/suojaputkien asennukset, asennettavien reunakivien koneaputyöt.

Kiteen kiertoliittymä

Urakan tiedot:

Destia Oy

valmistumisajankohta 05/2023

kesto 3 kk

aliurakka, maanrakennus + kiviainestoimitus.

Rakennuskohde sijaitsi Kiteellä Kiteentien, Savikontien, Keisarinkujan sekä Palomäentien liittymässä. Työhön kuuluivat entisten liikenneohjainlaitteiden, valaisimien, liikennemerkkien sekä reunakivien purkaminen, maanleikkaustyöt, uudet rakennekerrokset tiivistyksineen, hulevesijärjestelmien muutostyöt, valaisinjalustojen sekä maahan asennettavien kaapeleiden/suojaputkien asennukset, reunakivien/laatoitusten koneaputyöt.

Kiteen linkin leikkipuiston sekä pyöräteiden rakentaminen

Urakan tiedot:

Kiteen kaupunki

valmistumisajankohta 06/2023

kesto 4 kk

pääurakka.

Rakennuskohteena oli Kiteen Palomäen kaupunginosassa sijaitsevan Linkin alueen leikkipuiston ja pyöräteiden rakentaminen. Työ käsitti pyöräteiden ja väylien, leikkipuiston pohjatöiden, hulevesiviemäröinnin ja valaistuksen rakentamisen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Urheilukentäntien jatkaminen

Urakan tiedot:

Kontiolahden kunta

valmistumisajankohta 08/2022

kesto 3 kk

pääurakka.

Lehmon kunnanosassa olevan Urheilukentäntien jatkon rakentaminen. Työ käsitti maanleikkaukset, katurakenteiden rakennekerrokset, kunnallistekniikan rakentamisen, valaistuksen sekä tele-/sähköyhtiöiden kaapeleiden arinoiden rakentamisen.

Vauhtitien rakentaminen

Urakan tiedot:

Tohmajärven kunta

valmistumisajankohta 06/2022

kesto 2 kk

pääurakka

Tohmajärven kunnan alueella Tikkalan kylän pohjoispuolella valtatie 6:n länsipuolella uuden Vauhtitien (310 metriä) rakentaminen. Työ käsitti pintamaitten raivauksen sisältäen kantojen ja pienpuun poiston, kaikki maarakennustyöt massanvaihtoineen, uusien rumpuputkien asennukset tarvikkeineen, laskuojien/luiskien muotoilut, valaisinjalustojen asennukset kaapelointeineen sekä varausputkien asennukset tarvikkeineen.

Tohmajärven vesijohtosaneeraus
(Valkealampi ja Nenosenlampi)

Urakan tiedot:

Tohmajärven kuntavalmistumisajankohta
06/2022
kesto 3 kk
pääurakka

Rakennuskohteet sijaitsivat Tohmajärven kunnan keskustaajama-alueen ulkopuolella, noin 4,2 km pohjoiseen Tenkan alueella Kangastien varressa ja noin 8,7 km kaakkoon Uusi-Värtsilän alueella Uusi-Värtsiläntien varressa.

Urakkaan kuuluivat seuraavat työt:

Valkealammen ja Nenosenlammen vesijohtolinjojen uusiminen

suunnitelmapiirustuksien mukaisten putkilinjojen maanrakennus- ja kaivutyöt sekä asennus liitostöineen ja liitososat sekä laitteet nykyiseen verkostoon

suuntaporaus (250 metriä)

pitkäsujutus (noin 700 metriä)

vesijohdon asentamista auki kaivamalla (noin 600 metriä).

Olli-Tiaisentien muutokset

Urakan tiedot:

Kontiolahden kunta
valmistumisajankohta 10/2021
kesto 1 kk
pääurakka

Tohmajärven Matinsärkän välipumppaamon saneeraus

Urakan tiedot:

Tohmajärven kunta
valmistumisajankohta 07/2021
kesto 1 kk
pääurakka

Tohmajärven kunnan asemakaava-alueella, noin 1 km keskustasta pohjoiseen sijaitsevan Matinsärkän vesijohdon välipumppaamon tulevan ja lähtevän vesijohdon uusimista auki kaivamalla. Matinsärkän välipumppaamo toimii vedenottamon ja vesitornin välillä. Kohteessa uusittiin käytössä olevat DN150-valurautaiset vesijohtoputket välipumppaamon rakennuksen seinästä uusille linjaventtiileille sekä muut läpiviennit.

Kiteen rantaparkki

Urakan tiedot:

Kiteen kaupunki

valmistumisajankohta 06/2021

kesto 3 kk

pääurakka 100 %.

Ilmarisentien ja Tohmajärventien risteyksen pysäköintialue (113 ap). Työ käsitti pintamaitten raivauksen, mukaan lukien kantojen ja pienpuun poiston, kaikki maarakennustyöt massanvaihtoineen, uusien rumpuputkien asennuksen tarvikkeineen, laskuojien muotoilun/perkauksen sekä jätettävien rumpujen (2 kpl) puhdistuksen, luiskien maisemoinnin, reunatuet ja betonikiveykset asennettuina, tielinjausten sovittamisen tonttiliittymiin, liikenteenohjauslaitteet ja liikennemerkit asennettuina, katuvalaistuksen suojaputket ja valaisinjalustat asennettuina, kaapelointien varausputket sähköautojen latauspisteille asennettuina.

Tohmajärven liikuntahallin laajennus

Urakan tiedot:

Tohmajärven kunta

valmistumisajankohta 06/2021

kesto 2 kk

sivu-urakka, MRU.

Työhön kuuluivat maanleikkaustyöt, salaojien rakentaminen, anturapohjien täytöt/tiivistykset, viemäri/sadevesilinjojen rakentaminen, laajennuksen sisätäytöt tiivistyksineen, radonlinjaston rakentaminen, sokkelien ulkopuoliset täytöt eristyksineen sekä ulkopuolisten alueiden muotoilu/asfalttipohjat.

Koivistontien jätevesiviemäri- ja vesijohtosaneeraus

Urakan tiedot:

Tohmajärven kunta

valmistumisajankohta 08/2020

kesto 2 kk

pääurakka.

Työhön kuuluivat viemärin pitkäsujutus, saneerauskaivojen asennus olemassa oleviin kaivoihin, jätevesiviemärin ja jätevesitarkastuskaivojen rakentaminen auki kaivamalla, vesijohdon DN110 rakentaminen auki kaivamalla.

Teemme maanrakennus- ja purku-urakat ammattitaidolla Pohjois-Karjalassa. Onko sinulla kysyttävää referensseistämme? Ota yhteyttä!

Osoite

Lahdenjoentie 49, 82600 Tohmajärvi

Yhteydenotto

Yhteydenottolomake

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.